InManaged Services

Onze professionals hebben jarenlange kennis en ervaring. Daarom zijn wij in staat om te helpen bij alle IT-vraagstukken en zijn onze specialisten klaar om de IT-omgeving in verschillende categorieën in beheer te nemen. Onze InManaged dienstencatalogus zorgt voor snelle, adequate en transparante service.

De InManaged diensten van Insign.it ontzorgen!

InManaged Services

Insign.it heeft diverse InManaged Services en deze zijn gebaseerd op het ITIL framework. We vertellen graag over de basisonderdelen van onze InManaged Services en leggen uit welke KPI’s wij stellen om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. 

Incidentmanagement

Onder incidenten verstaan wij ongeplande verstoringen die betrekking hebben op het functioneren van de IT-omgeving. De urgentie van een incident wordt bepaald door onze Servicedesk, de plek waar de incidenten binnenkomen. 

Incidenten schalen wij op vier niveaus in op volgorde van meest naar minst urgent: kritisch, hoog, middel en laag. Voor ieder urgentieniveau stellen wij samen de KPI’s op. Wat is de gewenste reactie- en oplostijd van een incident? Wanneer is het incident naar tevredenheid opgelost? Periodiek wordt er een rapport aangeleverd waarin de KPI-doelstellingen worden beschreven en toegelicht. 

Mocht een incident niet binnen de afgesproken tijd worden opgelost dan worden er aanvullende maatregelen genomen. Dan wordt het zogeheten Escalatie Management proces in gang gezet. Dit houdt in dat van onze kant meer personen op het incident worden gezet.

Change Management

Change Management beschrijft hoe wij omgaan met wijzigingen die worden aangevraagd. Ook hier maken wij onderscheid tussen verschillende soorten wijzigingen: standard, non-standard en spoed.

Een standard change is een verandering die bijvoorbeeld regelmatig wordt uitgevoerd volgens een vast proces. Een non-standard change is een wijziging die zoals de naam al zegt niet standaard is, maar ook niet met nood/spoed is aangemerkt. Een spoed change betreft wijzigingen die direct uitgevoerd moeten worden: de prioriteit is dan dusdanig hoog, dat het plannen ervan vooraf niet mogelijk is.

 

Problem Management

Problem Management beschrijft hoe wij omgaan met langdurige en/of vaak terugkerende incidenten. Wanneer een incident vaak terugkomt of van dusdanige omvang is, wordt het als probleem aangemerkt dat moet worden opgelost. Om de onderliggende oorzaak van een probleem aan te pakken, wordt de kans op herhaling van een incident geminimaliseerd.

In onze ontwerpen en implementatie houden we rekening met de strategische doelstellingen van onze relaties waardoor we in staat zijn hen maximaal te ondersteunen in het realiseren van hun doelen door middel van optimale IT-oplossingen.
Léon Lalieu
Léon Lalieu | Insign.it | CEO

Werken bij een ‘gewone’ Limburgse club met ‘speciale’ expertise? Dat kan!

Bekijk onze Werkenbij website om te lezen waarom werken bij Insign.it zo speciaal is! 

  • Informele werksfeer 
  • Uitstekende arbeidsvoorwaarden 
  • Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling 
  • Platte organisatie met zeer korte lijnen
Joyce Speijcken
Bert Pubben
Lejos Schouwenberg
Seth Daemen
Joyce Speijcken
Alexander Wensink
Ralph Gubbels
Thomas Cillessen
Jeroen van den Heuvel