YAEM, Yet Another Environment Manager

"Een door Insign.it ontwikkelde, op Powershell gebaseerde tool"
Martijn Verheijen
Martijn Verheijen
 • Nieuws
 • dinsdag 3 januari 2023

YAEM staat voor “Yet Another Environment Manager” en is een door Insign.it ontwikkelde, op Powershell gebaseerde tool ten behoeve van het beheer van de gebruikersomgeving. Het regelt met name zaken die in een Modern Werkplek scenario niet of onvoldoende kunnen worden uitgevoerd vanuit Microsoft’s beheer platform Intune en vult deze daarmee perfect aan. De focus ligt hier bij het Hybride deel van het Modern Werkplek concept waarbij de werkplek toegang nodig heeft tot de traditionele IT-infrastructuur. Denk hierbij onder andere maar niet uitsluitend aan

 • Het koppelen van printers
 • Het aanmaken van lokale printers
 • Het aanmaken van driveletters verwijzend naar shares
 • Het zetten van register instellingen

Allemaal zaken waar behoefte aan is in een Modern Werkplek scenario met Hybride elementen, maar waarin met Microsoft’s Intune alleen niet in kan voorzien.

Daar de inzet van derde partij User Environment Management Software in deze gevallen vaak een te zwaar middel is wordt er in de markt vaak terug gevallen op scripts die per situatie op maat worden gemaakt al naar gelang de op dat moment geldende behoeftes.

Om wildgroei van scripts te voorkomen, hebben wij gekozen voor een centrale aanpak, hetgeen heeft geleid tot de ontwikkeling van YAEM. YAEM is in de basis een lichtgewicht Powershell script maar dan met een aantal belangrijke voordelen:

 • We ontwikkelen YAEM i.p.v. individuele scripts.
 • Daarmee wordt iedere toegevoegde feature automatisch beschikbaar voor al onze relaties.
 • YAEM voorziet in zowel in decentrale als centrale logging functionaliteit (lokale Eventviewer en Azure Log Analytics), waardoor onze Servicedesk ondersteuning kan bieden zelfs zonder op het Endpoint in te loggen.
 • Configuratie en Code zijn van elkaar gescheiden zodat iemand zonder script kennis zonder problemen configuratie aanpassingen kan doorvoeren.
 • YAEM leunt voor de distributie en updates volledig op ons robuuste en bewezen InManaged Applications platform, hetgeen ons in staat stelt om deze eenvoudig te distribueren en te updaten op alle Endpoints waar het product gebruikt wordt.

Inmiddels is YAEM uitgegroeid tot een Environment Manager die ook ingezet kan worden in traditionele werkplek scenario’s zoals RDS, Fat Client en VDI gebaseerde omgevingen.

Alle acties die YAEM uit kan voeren kunnen context afhankelijk worden gemaakt. Denk hierbij aan een Drive Mapping die slechts wordt toegepast op leden van een bepaalde Active Directory Groep of een register instelling die alleen wordt doorgevoerd bij het inloggen op een RDS omgeving.

 

Nieuwe functionaliteiten

 • YAEM is namelijk inmiddels ook in staat om de functie van de InPackage Updater over te nemen. Daarmee komt een einde aan de noodzaak van onze eerder ontwikkelde InPackage Updater UWP applicatie die vanuit de Microsoft Store geïnstalleerd moet worden. De UWP App komt daarmee aan het einde van zijn levensloop nu deze functionaliteit volledig kan worden overgenomen door YAEM.
 • Daar waar de InPackage Updater enkel in staat was om de gebruiker vrijwillig updates uit te laten voeren gaat YAEM een stap verder. Hiermee is een veel gevraagde functie werkelijkheid geworden, namelijk het kunnen forceren van InPackage updates.
 • Binnen de YAEM configuratie kan per applicatie een zogenaamde “deadline” worden ingesteld waarmee we aangeven hoeveel dagen gebruikers in de gelegenheid worden gesteld om updates door te voeren alvorens YAEM dit automatisch voor ze doet. Ook deze configuraties zijn volledig context afhankelijk in te stellen zodat bijvoorbeeld lidmaatschap een groep bepalend kan zijn voor de geldende “Deadline” per applicatie.

 

Wil je meer weten over wat YAEM voor jou organisatie kan betekenen, of heb je suggesties voor op de roadmap? Neem dan gerust contact met ons op.

Dit nieuwsartikel is geschreven door

Martijn Verheijen
Martijn Verheijen
Engineer