TOP-ontmoeting: AI & Cybersecurity

Vrijdag 29 maart, Covebo Stadion de Koel
Joris Segers
Joris Segers
  • Event - Nieuws
  • woensdag 3 april 2024

Ontdek de highlights van de recente TOP-ontmoeting, georganiseerd door de Rabobank, VVV-Venlo en Insign.it. In deze TOP-ontmoeting stond AI en Cybersecurity centraal. Experts bespraken de kansen en dreigingen van AI voor organisaties, bekeken vanuit verschillende hoeken en branches. Daarnaast kregen de deelnemers inzicht in het verbeteren van hun cyberveiligheid. Naderhand werd er een hapje gegeten en waren we toeschouwer van de wedstrijd VVV-Venlo – Top-Oss. Lees verder om te ontdekken wat er tijdens deze TOP-ontmoeting is besproken en welke inzichten er zijn opgedaan.

 

Roy Lenders, CEO Genzai

Roy Lenders is CEO van Genzai, een bedrijf dat investeert in AI start-ups. Daarnaast is hij mede oprichter van de Brightlands AI Academy.

Roy begon zijn verhaal met een stuk geschiedenis. AI bestaat al meer dan 40 jaar, maar pas de laatste jaren heeft het een volwassenheidsniveau bereikt. Het is pas sinds kort dat AI tijdens tests handschriften, spraak, afbeeldingen en taal beter kan herkennen dan mensen.

Vervolgens ging Roy dieper in op AI-start-ups dicht bij huis. Zo stond hij stil bij een AI-model dat gegevens van orders vanuit een e-mail kan verwerken, wat een enorme impact kan hebben op de logistieke branche. Daarnaast gaf Roy een voorbeeld van een start-up die een opgenomen spraakopname kan vertalen in een compleet opgemaakte sales-offerte.

Ten slotte wees Roy op de securityrisico’s van AI. Mensen geven vaak gevoelige klantgegevens aan ChatGPT en delen zonder nadenken broncodes van software of websites. Hier moet de bewustwording bij medewerkers worden verbeterd.

Léon Lalieu, CEO Insign.it

Hij begon zijn verhaal met het benadrukken van hackmethoden die al vóór de komst van AI veel werden gebruikt. Door AI worden deze methoden echter verfijnder, waardoor wachtwoorden sneller worden gekraakt en phishingmails moeilijker te herkennen zijn.

Vervolgens werd er stilgestaan bij de populaire manieren van hacken en hoe hackers in je systemen terecht kunnen komen. Hoe je dit kunt voorkomen werd ook uitgelegd. De standaard basis hygiëne van de security is in de afgelopen jaren flink veranderd. Waar je vroeger genoeg had aan een firewall, antivirus en een multi factor authenticatie, worden tegenwoordig ook account & wachtwoordhygiëne, een security awareness programma en een incident detection en response als basis hygiëne standaard gezien.

Ten slotte benadrukte Léon de drie pijlers van cyberveiligheid: people, process en technology. People, menselijke fouten, zijn een belangrijke oorzaak van cyberincidenten. Trainingen, duidelijke communicatie en het inhuren van experts versterken deze pijler. Processen zorgen voor gestructureerde procedures, zoals een cybersecurity-strategie en een incidentresponsplan. Technologie, zoals firewalls en encryptie, biedt bescherming, maar regelmatige updates zijn essentieel.

Zonder deze pijlers is een goed securitybeleid niet mogelijk.

Raphaël de la Vienne, CTO ReConfirm

Raphaël de la Vienne is CTO van ReConfirm en is wereldwijd één van de top 5 hackers geweest. Hij begon zijn verhaal door enkele feiten en statistieken te delen. Zo wordt er elke 14 seconden iemand getroffen door ransomware, en is het totale aantal ransomware-aanvallen met 50% toegenomen in 2023.

De komst van AI heeft hier grotendeels aan bijgedragen. Waar het vroeger uren in beslag nam, duurt nu slechts enkele minuten om een malware-aanval te ontwikkelen met behulp van AI, waardoor het ontwikkelen en verspreiden van malware-aanvallen veel eenvoudiger en goedkoper is geworden. Ook kan AI helpen bij het versnellen van het exploitatieproces van malware-aanvallen en het creëren van realistische phishingmails.

Naast deze niet-tastbare methoden maakt AI ook het gebruik van Deepfakes steeds makkelijker en moeilijker te herkennen. Raphaël illustreerde ook een mogelijkheid met AI: Vishing, waarbij de stem van een persoon in enkele seconden kan worden vervormd voor telefoongesprekken. Hier liet Raphaël een door AI vervormd geluidsfragment horen van de voorgaande spreker; Léon Lalieu, die hij met behulp van 20 seconden geluidopname had ontwikkeld.

De conclusie die Raphaël uiteindelijk trok was dat 2024 een spannend jaar gaat worden. Mede doordat de eenvoud die AI met zich meebrengt een alsmaar groter risico dreigt te worden. Hij sloot af door iedere aanwezige welgemeend op het hart te drukken om cybersecurity heel erg serieus te nemen.

Roel Steenbergen, Technical Innovation Manager Rabobank

Roel  begon zijn verhaal over Generative AI. Generatieve AI is een vorm van kunstmatige intelligentie die tekst, afbeeldingen en gevarieerde inhoud kan produceren op basis van invoer van gegevens.

Roel ging verder door te benadrukken dat Generative AI er nu is, en er ook altijd zal blijven. Het is ook iets wat we nodig hebben. Generative AI gaat namelijk veel gaten in de arbeidsmarkt op kunnen vullen door 1 het sneller kunnen werken en 2 het (deels) overnemen van beroepen. Ook gaat AI kunnen helpen in het opvullen van de gaten die gaan vallen door de vele pensionado’s die eraan zitten te komen.

Roel vervolgde zijn verhaal door stil te staan bij wat het Generative AI team van de Rabobank, waar hij zelf onderdeel van is, de afgelopen tijd heeft ontdekt en de komende tijd gaat kunnen bewerkstelligen. Voorbeelden hiervan zijn dat met behulp van AI klantgesprekken heel eenvoudig kunnen worden samengevat. Daarnaast gaat het in het management van documentatie enorm kunnen helpen. De komt van Microsoft Co-Pilot is hier ook een voorbeeld van.

Ten slotte stond Roel stil bij samenwerkende AI Agents. Dit zijn chatbots, geprogrammeerd om te redeneren vanuit een bepaalde rol in een samenwerkingsverband. Zo krijg je hele detailleerde gesprekken en uitkomsten uit prompts die relevant zijn kunnen zijn voor een bepaalde klus of vakgebied.

De take-away die Roel ons dan ook gaf luidde: GenAI is ‘here to stay’ en de sleutel voor toekomstige groei; learn to ride the wave.

Foto's van de TOP-ontmoeting

Dit artikel is geschreven door

Wij zijn dé IT-partner in de regio, van begin tot eind!

Insign.it is in staat om in het volledige IT-proces te ondersteunen, van begin tot eind. Wij waarborgen continuïteit, kwaliteit en efficiëntie die van een hoogwaardig IT-dienstverlener verwacht mag worden.

  • Consultancy & Advies 
  • Design & Implementatie 
  • Beheer & Support
Bert Pubben
Joris Segers
Thomas Cillessen
Robert Versteegen
Wendy Creemers
Jeroen van den Heuvel
Willem van de Munckhof
Mark Grootaarts
Alexander Wensink
Ronald Hovens

Meer weten over Insign.it?

Neem vrijblijvend contact met ons op om samen alle mogelijkheden te bespreken.