Terug naar overzicht

Hogeschool iPabo

Over Hogeschool iPabo

Hogeschool iPabo is een monosectorale hogeschool met twee locaties, Amsterdam en Alkmaar. De hogeschool verzorgt opleidingen, nascholing en onderzoek op het gebied van leraren en leidinggevenden in het primair onderwijs.

De vestiging Amsterdam staat midden in een multiculturele wijk. Dat geeft een focus aan ons denken en doen; we sluiten onder andere aan bij de specifieke (leer-)behoeften en de belevingswereld van studenten met zeer uiteenlopende culturele achtergronden, we ontwikkelen gezamenlijke binding en bevorderen actief burgerschap en sociale integratie. 

De vestiging Alkmaar richt zich in het bijzonder op het onderwijs in de provincie. De roep om een eigentijdse integrale kindvoorziening is groot, en waar sprake is van bevolkingskrimp dienen slimme oplossingen te worden gezocht. De basisschool blijkt het kloppend hart van leefbare dorpen. Het werkelijk integraal denken met het kind als uitgangspunt staat hierbij centraal.

Voor aanvullende informatie verwijzen wij graag naar de website van Hogeschool iPabo.

Oplossingen

Naast een hogere beschikbaarheid was de wens om de data over beide locaties te verdelen waarbij ingeval van een calamiteit de studenten ten alle tijde bij hun informatie zouden kunnen. Insign.it heeft hiertoe, samen met de IT-afdeling, een oplossing gebouwd waarbij NetApp en VMware de hoofdrol spelen. Om te kunnen voldoen aan de hogere beschikbaarheids eisen is uiteindelijk een omgeving gebouwd die bestaat uit:

  • VMware servers en productie SAN op de locatie Amsterdam.
  • VMware server en uitwijk SAN op de locatie Alkmaar. Tevens wordt op dit SAN wel productie data aangeboden voor bepaalde applicaties in Alkmaar. Dit betreft CIFS data.
  • Back-up oplossing.

Onder 'normale' omstandigheden draaien in Amsterdam alle productie systemen en wordt alle data van Amsterdam naar Alkmaar gesynchroniseerd. Bij een calamiteit kan dan worden uitgeweken naar de locatie Alkmaar. Hier staat een VMware server die de productie systemen dan kan opstarten. Hierbij zal wel enige capaciteit vermindering merkbaar zijn. De wijze van uitwijken zal afhankelijk zijn van de calamiteit. Dit kan variëren van volledig SAN uitval tot brand, storm of andere externe invloeden.

Producten

Producten die gebruikt zijn om de omgeving te bouwen: NetApp storage op de productie- (FAS2240A) en uitwijkomgeving (FAS2220), NetApp Software Complete Bundle, Tandberg StorageLibrary T24 LTO5, HP Proliant DL360 Gen8 servers en VMware vSphere Enterprise.