Workspace
Terug naar overzicht

Type werkplek

Onder werkplek verstaan we hier het volgende: het fysieke systeem (Endpoint) waarmee de gebruiker toegang wordt verschaft tot de verschillende onderdelen van de workspace.

De opbouw van de verschillende types ontstaan uit de verschillende applicaties, eventuele lokale randapparatuur en/of gebruikerssituatie. Binnen de oplossing wordt ernaar gestreefd om zo min mogelijk verschillende werkplek types in het leven te roepen. Dit met het oog op de beheersbaarheid en voorkoming van onnodige complexiteit.

 • Thin.
  Een type werkplek voor het overgrote deel van de organisatie die toegang tot de centrale omgeving verschaft. Lokaal werken op dit type is niet mogelijk.
 • Hybrid.
  De Hybrid client geeft vergelijkbare gebruikerservaring als de thin client maar biedt de mogelijkheid om lokale applicaties op te starten middels de RES Virtual Desktop Extender.
 • Fat.
  De Fat client wordt ingezet als automatisch doorloggen naar de centrale VDI omgeving niet wenselijk is. De gebruiker krijgt een lokale desktop te zien. Eventueel is het wel mogelijk om op deze desktop een icoon aan te bieden waarmee de centrale VDI omgeving geopend kan worden.
 • Mobile Thin.
  Een op een mobiel apparaat gebaseerde client die toegang tot de centrale omgeving verschaft. Lokaal werken op dit type is niet mogelijk.
 • Mobile Fat.
  Een op een mobiel apparaat gebaseerde client waarop de gebruiker zelf toegang heeft tot de lokale desktop. Dit systeem maakt geen onderdeel uit van het domein en wordt als “Untrusted” aangemerkt. Toegang tot de centrale VDI omgeving is middels dit systeem dan ook alleen mogelijk vanaf het gasten WiFi of internet, gebruik makend van two-factor authentication.