Workspace
Terug naar overzicht

Pool of Desktops ontwerp

Binnen de workspace wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde POD (Pool of Desktops) ontwerp. Een POD bestaat uit alle componenten die nodig zijn om een volledig op zichzelf staande VDI omgeving te kunnen aanbieden (m.u.v. de POD overstijgende componenten).

POD’s in een dubbel datacenter concept

Onderstaande is van toepassing indien het ontwerp uitgaat van een hoog beschikbaar dubbeldatacenter concept. Een belangrijke drijfveer voor deze design keuze is de beschikbaarheid van de totale omgeving. Wanneer er tijdens productie een calamiteit plaats vind binnen één van de POD’s zal dit impact hebben op deel van de totale omgeving. Daarmee wordt de impact op detotale omgeving beperkt, daar waar dit in een traditionele 'Single POD' omgeving voor een verstoring van de totale omgeving zal zorgen.

Gebruik maken van overcapaciteit in een design

Doordat er sprake is van overcapaciteit kan een gebruiker die geraakt wordt door calamiteit in zijn of haar POD zijn werkzaamheden hervatten binnen een andere POD na opnieuw inloggen. Deze mogelijkheid ontbreekt in een 'Single POD' ontwerp. In dat geval zou eerst de oorzaak van het probleem moeten zijn gevonden en opgelost voordat de gebruikers weer toegang hebben tot de omgeving.

Onderhoud

Een tweede belangrijke reden om voor het 'POD Design' te kiezen is de flexibiliteit met het plegen van onderhoud. De omgeving is zo ontworpen dat één complete POD in onderhoud kan worden genomen. In dat geval wordt alle gebruikers bediend vanuit de overige POD’s. Zo kan er op elke individuele component binnen de POD onderhoud worden gepleegd zonder dat daarmee de productie in gevaar komt.