Workspace
Terug naar overzicht

Beheer

Voor het beheer van een SBC of VDI omgeving is het noodzakelijk om in één oogopslag te kunnen zien wat de instellingen zijn voor de gebruikers. Echter zal er een connectie gerealiseerd moeten worden tussen de gebruiker op een specifieke werkplek en de datacenter workspace.

Om de functionaliteit eenvoudig bij de gebruiker aan te bieden, maken wij gebruik van VMware Horizon, Citrix XenApp of Citrix XenDesktop

User Environment

De gebruikers omgeving binnen alle lagen van de workspace wordt opgebouwd en beheerd middels Ivanti Workspace Control. Ivanti Workspace Control is een zogenaamd 'User Environment Management' product waarmee de gebruikersomgeving kan worden beheerd. Dit kan op globaal niveau (alles en iedereen) tot zeer fijnmazig (één gebruiker die voldoet aan een specifieke context).

De architectuur van Ivanti Workspace Control bestaat uit een service aan de SBC of VDI kant en een centrale database op een Microsoft SQL Server. De inhoud wordt gepresenteerd middels een management console waarin alle instellingen mogelijk zijn. Deze centrale interface is natuurlijk de kracht van het product, t.o.v. de losse scripting tooling zoals deze vaak wordt gebruikt.

In één oogopslag kan men zien wat de instellingen zijn voor de gebruikers. Voor een organisatie met een dusdanige omvang, is dit bijna niet meer weg te denken. Als beheerder heb je de taak om voor honderden desktop gebruikers ervoor te zorgen dat applicaties beschikbaar blijven, zonder dat er steeds handmatige acties noodzakelijk zijn (denk aan aanpassen van scripts) waar in de praktijk veel tijd in gaat zitten.

Deployment

Binnen de workspace wordt Ivanti Automation ingezet voor de uitrol en beheer van de verschillende type werkplekken, back-end servers en SBC of VDI desktops. Daarmee heeft Ivanti Automation een zeer belangrijke centrale rol in de totale oplossing. Ivanti Automation vormt daarmee de centrale management schil als het gaat om deployment en beheer.

De gekozen benadering middels deze tooling is full automation. Uitrol van back-end t.b.v. de front-end, de SBC of VDI desktops en ook de werkplekken worden volledig beheerd middels Ivanti Automation. Door deze benadering (gecombineerd met Ivanti Workspace Control) is een organistatie in staat de workspace volledig 'in control' te hebben door handmatige acties tot een minimum te reduceren. Een harde noodzaak als het gaat om het beheer van een SBC of VDI omgeving.

WDS & MDT / SCCM

Voor uitrol van de Operating Systems maken we gebruik van Microsoft Windows Deployment Service (WDS) in combinatie met de Microsoft Desktop Toolkit (MDT). Voor omgevingen waar deployment software reeds is ingeregeld voor specifieke redenen, maken we gebruik van Microsoft SCCM.

Security

Security management vormt een rode draad binnen alle lagen van de IT-infrastructuur. Middels bewezen modellen voldoet onze oplossing aan veel moderne standaarden zoals ISO 27001 en NEN7510.