Terug naar overzicht

Managed Security Services

U ziet dagelijks dat er zaken gebeuren binnen uw bedrijf die invloed hebben op de informatiebeveiliging. Informatiebeveiliging is constant in beweging. Iedere dag moet u daarom keuzes maken die betrekking hebben op informatiebeveiliging. Insign.it ondersteunt u in deze keuzes zodat u er niet alleen voor staat.

Wij bieden advies, dienstverlening en producten die u helpen bij het InControl blijven over uw omgeving. Insign.it kijkt constant naar de ontwikkelingen binnen de markt zodat u verzekerd bent van de beste oplossing voor uw bedrijf. Omdat informatiebeveiliging onze business is, zijn wij ISO 27001 gecertificeerd. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met uw informatie.

Informatiebeveiliging is al lang geen bijzaak meer. De diversiteit aan informatie en informatiesystemen wordt alleen maar groter en complexer. Misschien heeft u het gevoel dat u geen grip meer heeft op de zaak en dat u de controle verliest. U ziet bijna dagelijks dat er een bedrijf in het nieuws komt met een datalek en u hoopt dat dit u bespaard blijft. Mede gedreven door een stuk wet- en regelgeving moet uw IT-infrastructuur veiliger worden en moet het risico van een datalek zo laag mogelijk blijven. Goede procedures en tooling kunnen hierbij helpen echter er moet nog steeds iemand controleren of de procedures wel nageleefd worden en of de tooling nog naar behoren werkt.

Insign.it biedt verschillende security diensten aan die afzonderlijk of in combinatie af te nemen zijn voor een vast bedrag per maand:

Door security als dienst aan te bieden nemen wij de complexiteit en onduidelijkheid weg in de constant veranderende wereld van de informatiebeveiliging, zodat u zich kunt focussen op uw core business. U krijgt afhankelijk van de gekozen dienst, maandelijks rapportages over de status van de beveiliging, overzicht van de incidenten en eventuele afwijkingen op uw informatiebeveiligingsbeleid. Maar Insign.it gaat verder en biedt zelfs de mogelijkheid om volgens SLA in te grijpen in geval van een security incident.

Heeft u daarnaast te maken met compliancy en wetgeving, zoals de Wbp, GDPR en ISO 27001, dan zit u met de Insign.it security diensten goed. De uitgebreide rapportages en overzichten laten zien waar de auditors om vragen. Dat bespaart u een berg tijd, geld en gedoe om alles rond te krijgen.

Managed Security Services | netwerkbeveiliging | Insign it