Datacenter
Terug naar overzicht

Back-up

Hoe goed en gedegen uw opslagstructuur ook is opgezet, het is geen vervanging voor de dagelijkse back-up´s. Als een medewerker per abuis een document overschrijft of verwijdert, zal uw servicedesk of beheerder dit vanuit de back-up moeten herstellen.

Naast het SnapShot-mechanisme van NetApp waarmee het mogelijk is de storageserver dusdanig te configureren dat bijvoorbeeld elk uur een 'back-up' van alle bestanden van elke medewerker wordt gemaakt, is een back-up naar schijven of tapes met gespecialiseerde software aan te raden. Bovendien is het vaak zinvol een back-up uit te voeren als archivering voor verouderde maar wel relevante data.

Wij kunnen u ondersteunen met back-up oplossingen van onder meer Veritas en Veeam. We helpen u graag om uw huidige back-up scenario door te lichten en/of een back-up omgeving in te richten. We houden hierbij natuurlijk rekening met het type data, de hoeveelheid data, de frequentie waarmee deze verandert en uw wensen en beleid op het gebied van bewaartijden van gegevens.