Nieuws
Terug naar overzicht

Windows Server 2008 End of Support

3 december 2018

Zoals aan alles, komt ook aan de ondersteuning van Windows Server 2008 (R2) door Microsoft een einde. De datum hiervan heeft Microsoft vastgezet op 14 januari 2020. Dit lijkt nog ver weg, maar voor sommige ICT-omgevingen is er nog een lange weg te gaan om Windows Server 2008 geheel uit te faseren.

Insign.it zal daarom binnenkort gaan starten met het proactief benaderen van klanten waarvan bekend is dat het serverpark grotendeels bestaat uit Windows Server 2008 installaties of deze nog bevat. Samen met deze klanten zullen we een inventarisatie doen van de impact en kosten van een migratie strategie. Per klant zal er dus gekeken worden naar de beste strategie om vóór of op 14 januari 2020 klaar te zijn voor het einde aan de ondersteuning van Windows Server 2008 (R2).

Deze strategie kan bijvoorbeeld bestaan uit:

  • Volledige ontzorging door Insign.it in de vorm van een migratie project.
  • Een inventarisatie met advies waarna er door de klant zelf gemigreerd wordt onder begeleiding van Insign.it.
  • Migratie naar een Cloud platform onder begeleiding van Insign.it.
  • Verlengde ondersteuning aankopen door de klant bij Microsoft.
  • Bewuste keuze van de klant om op dit moment geen actie te ondernemen.

Op deze wijze zullen we maatwerk per klant gaan bieden met de kleinst mogelijk impact op de lopende productieprocessen.

Mocht u vragen hebben over Windows Server 2008 End of Support of niet willen wachten totdat wij contact opnemen, dan kunt u altijd contact opnemen met uw eigen vertrouwde engineer van Insign.it.