Nieuws
Terug naar overzicht

Insign.it, 25 mei en de AVG, GDPR en MYOBI

6 april 2018

Op 25 mei gaat de AVG van kracht, de Nederlandse benaming van de GDPR. Insign.it heeft recent besloten aan te sluiten bij MYOBI: Mind Your Own Business Information. Dit is een vertrouwde derde partij (Trusted Third Party, kortweg TTP) die samenwerkingspartners binnen een netwerk faciliteert.

Insign.it is bezig met het intake proces zodat zij binnenkort ook een Privacy Seal kan voeren. Dit laat zien dat de leiding van Insign.it “accountable” is voor de bedrijfshuishouding. Alle relevante informatie zoals het bewijs van effectieve werking van onze maatregelen rondom privacy ligt onweerlegbaar vast in het Dossier Organisatie van MYOBI.

Door dit te doen laat Insign.it zien dat zij privacy zoals bedoeld in de AVG serieus neemt en accountable is voor de bedrijfshuishouding als het om privacy gaat.

Daarnaast heeft Insign.it een interne Privacy Officer aangesteld en een externe Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld die ook is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Mocht u nu al vragen hebben over MYOBI of privacy, dan kunt u contact opnemen met onze Consultant Security Services Leon Gubbels.